Lehet népszavazás arról, hogy rendszeresen ellenőrizzék, igazak-e a vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok

Brókerügyek Károsultak Matolcsy György MNB Szíjjártó Péter Tarsoly Csaba
Oszd meg másokkal is

Forrás: https://444.hu/2017/10/24/lehet-nepszavazas-arrol-hogy-rendszeresen-ellenorizzek-igazak-e-a-vagyonnyilatkozatokban-szereplo-adatok

A Kúria hitelesítette azt a népszavazási kérdést, ami azt célozta, hogy rendszeresen vessék össze a vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok helytállóságát a hatósági nyilvántartásokkal – derül ki a bíróság internetes oldalán közzétett végzésből. A Kúria ezzel megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábbi, a hitelesítést megtagadó határozatát.
A kérdést, amit egy magánszemély nyújtott be hitelesítésre az NVB-hez, úgy szólt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?”

Az NVB június 22-i ülésén 6:4 arányban hozott döntésével megtagadta a kérdés hitelesítését, részben arra hivatkozva, hogy a kérdés az országgyűlési képviselőkre is vonatkozna, így viszont érintené az Országgyűlés személyi és szervezetalakítás szabadságát, amiről nem lehet népszavazást tartani. Az NVB szerint a kérdés olyan összetett, a jelenleginél bonyolultabb eljárásrendet feltételez, ami értelemszerűen a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szervezeti hátterének újragondolását eredményezné, és adott esetben felvethető például új bizottság alakításának szükségessége.

Az NVB szerint a kérdés nem felelt meg az egyértelműség követelményének sem: nem egyértelmű, mit jelent a „rendszeres” vizsgálat, milyen fajtájú hatósági nyilvántartásokkal kellene összevetni a vagyonnyilatkozatokat, emellett a kérdés olyan széles társadalmi körre írná elő az ellenőrzést, amik pontos köre a választópolgárok számára a kérdés megfogalmazásából nem egyértelmű.

Az NVB határozata ellen jogorvoslattal fordultak a Kúriához, ami kedden hozott végzésében megváltoztatta az NVB döntését és a kérdést hitelesítette.

A Kúria megállapította, hogy a kérdés ugyan az országgyűlési képviselőket is érinti, mivel a képviselői vagyonnyilatkozat ellenőrzési módjára vonatkozó szabályozás átalakítását célozza, de az nem minősül személyi kérdésben való döntésnek. A bíróság kimondta, hogy az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége és annak ellenőrzése nem a kérdés alapján kerül bevezetésre, a kérdés a már jelenleg is létező ellenőrzés módját illetően helyez kilátásba részben új szabályozást.

A Kúria felhívta a figyelmet arra, hogy a vagyonnyilatkozat ellenőrzésével kapcsolatos eljárás nem érinti az Országgyűlés szervezetalakítási szabadságát, egy eredményes népszavazás esetén a vagyonnyilatkozatok megalapozottságának vizsgálata a jelenlegi szervezeti keretek között, de más szervek bevonásával is lefolytatható.

A bíróság szerint abban az esetben, ha a népszavazásra bocsátandó kérdés nem közvetlenül irányul valamely, az Országgyűlés hatáskörébe tartozó szervezetalakítási kérdésre, csupán közvetve érinti azt, illetve ha az érintettség csak látszólagos, akkor a kérdés hitelesítése nem tagadható meg a tiltott tárgykörre hivatkozással.

A bíróság megítélése szerint bár a kérdés számos jogszabályt, és széles társadalmi réteget érint, ez nem befolyásolja a kérdés egyértelműségét. A kérdés megválaszolása szempontjából nem releváns, hogy a választópolgár pontosan ismerje a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyi kört, mert a kérdés a vagyonnyilatkozat jogintézményéhez kötődik.
A Kúria szerint a „rendszeres” kitétel a kérdés kontextusában azt jelenti, hogy a vagyonnyilatkozatok ellenőrzése nem lehet eseti, ad hoc jellegű, hanem az arra irányuló eljárást a jogalkotó által meghatározott időközönként rendszeresen le kell folytatni, így ez sem lehet akadálya a kérdés hitelesítésének.

A Kúria azt sem találta aggályosnak, hogy a kérdésben nem határozták meg pontosan, hogy a vagyonnyilatkozatok mely hatósági nyilvántartásokkal kerüljenek összevetésre, mert egy eredményes népszavazás esetén a jogalkotó hatáskörébe tartozik, hogy – a vagyonnyilatkozatok adattartalmának ismeretében – a vonatkozó hatósági nyilvántartások körét meghatározza.

A Kúria végzése jogerős. (MTI)

Lájkold a Facebook oldalunkat